En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Her finner du essays som er produsert som en del av pensum ved HiG. Essayene er alle relatert til fag/emner vi har vært igjennom og er en del av det obligatoriske arbeidet som kreves. Essayskriving er for øvrig en fin måte å tilegne seg stoff på i det at det kreves at man setter seg godt inn i stoffet for å kunne skrive et essay som holder mål. Med mål mener jeg her mål som er tilpasset nivået vi som bachelorstudenter befinner oss på.
Jeg kan ikke garantere at nettopp du finner dette interessant, men for noen kan det være spennende. Det jeg imidlertid kan garantere er at bak disse essayene ligger det jobbing.
Disse filene foreligger i .pdf-format og du trenger AcrobatIkon for nedlasting av dokumentReader. Den kan du laste ned her.