En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Emneoverbyggende IV

Dette var altså mitt prosjekt i emneoverbyggende prosjekt nr. 4. Oppgaven skulle utføres iflg. et brief som fastsatte rammene. I dette tilfellet gikk det ut på å utarbeide et nettsted i samarbeid med en oppdragsgiver, i dette tilfelle ledelsen ved Gjøvik Glassverk AS. Imidlertid var et sånn at en evt. godkjenning av prosjektet ikke var avhengig av om den eksterne oppdragsgiveren faktisk ville benytte løsningsforslaget eller ei. I dette tilfellet var jo det bra, for Gjøvik Glassverk bestemte at de ikke ville benytte det. Det prosjektet som fremvises her er noe endret i forhold til det opprinnelige, som vi har anledning til før endelig innlevering. Her dreier det seg om hovedmenyen som er endret fra et imagemap av en litt uheldig utforming, til en listebasert meny med cssbasert rollover-effekt. Klikk på bildet og du kommer inn i nettstedet i et eget nettleservindu. I følge briefet for prosjektet skulle Firefox 1.5 benyttes som referansenettleser, og jeg har ikke testet det mot andre. Derfor er sjansen meget stor for at det ikke vises riktig i Internet Explorer.

Bilde av forsiden på den ikke-benyttede hjemmesiden