En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Studiekatalog, emneoverbyggende 5

Oppgaven gikk ut på å analysere og utarbeide forslag til ny studiekatalog for HiG. I oppgaven inngikk også en analyse av tre studiekataloger til, og vår analyse skulle legges frem og diskuteres med veileder. I tillegg skulle vi benytte storyboard for visualisering av ideer. Prosjektet var individuelt.

Bilde av dokument Bilde av dokument Bilde av dokument Bilde av dokument Bilde av dokument

Storyboard