En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

HiGs nettsted, informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitektur har med oppbygging av navigeringssystemer i visuelle medier. Som et ledd i undervisningen innen dette emnet skulle vi utarbeide et nytt nettsted for HiG. Vi skulle benytte personas i utviklingsarbeidet, og foreta en grundig analyse av det daværende nettstedet. Prosjektet var en gruppeoppgave, og gruppen besto av Hanne Marte Haugen, Eivind johansen, Knut Svangstu og meg.

Bilde av dokument Bilde av dokument Bilde av dokument Bilde av dokument