En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Meg & mitt

Her finner du litt om meg personlig, om hva jeg har gjort osv. Her legges også prosjekter jeg har gjort utenom skolen. De kan du se på via menyen til venstre.

Om meg kan jeg si følgende: Jeg er født i 1960, altså er jeg fra omkring midten av forrige århundre. Det betyr at jeg har opparbeidet en viss erfaring. Jeg har helt fra barneårene vært nysgjerrig på åssen ting virker, og har lært mye på grunn av det. Jeg har også hatt en slags kreativ ting sånn litt på lur, men har aldri fått muligheten til å utvikle det noe særlig. Jeg har vært i arbeidslivet i mange år. Allerede som 11-åring var jeg ute og jobbet, men ikke før som 12-åring fikk jeg min første betalte jobb. Det var som gårdsgutt i nabolaget. Men det var helt vanlig den gangen. Vi måtte ut og tjene oss litt ekstra lommepenger, samtidig lærte vi mye. Etter hvert som årene er gått har jeg blitt far til to gutter, blitt gift og skilt, og har av personlige årsaker kommet inn i utdanningssystemet. Det betyr at jeg kan utvikle min kreative side, hvis den fremdeles finnes der inne. Som student ved Høgskolen i Gjøvik, på studiet Bachelor i Mediedesign fikk jeg muligheten til nettopp det. Ved å fullføre studiet og få en bachelorgrad håper jeg å kunne få en interessant jobb innenfor det som har med visuelle medier å gjøre. På studiet er vi innom mange områder, bl.a webdesign, informasjonsarkitektur, typografi, informasjonsgrafikk, strategisk design og veifinningssystemer. Det betyr at vi har en ganske bred kompetanse, noe som er nødvendig innen dagens mediesituasjon hvor vi bombarderes med budskaper overalt og hvor det er mediedesignerens jobb å få nettopp ditt budskap til å bli oppfattet.