En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Multimedieproduksjon

Vi skulle lage en videoproduksjon på maksimalt fire minutter inklusive rulletekst. Det skulle være en fiksjonsfilm. Synopsis skulle godkjennes før vi kunne gå i gang med filmingen. Dette var et gruppeprosjekt, og gruppa besto av Christine Schibsted, Katrine Christensen, Svein-Erik Jonassen og meg selv. Vi hadde et par veiledninger underveis.

Bilde av dokument