En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Prosjekter

Her finner du alle kreative prosjekter. Noen av disse er gruppeprosjekter, andre er individuelle. Felles for alle prosjekter er at det har vært veiledninger underveis hvor ideer er blitt framlagt, evaluert, forkastet eller godtatt, man har gått hjem og jobbet videre og kanskje forkastet på nytt. Mange av prosjektene har hatt gruppevise evalueringer selv om prosjektene har vært individuelle oppgaver. Denne metoden har etter min mening store fordeler fordi man får se andres tenkemåter og får høre andres synspunkter, i tillegg til veilederens råd og fagmessige meninger.
Om du vil ta en kikk på de enkelte kan du velge i bunken under eller benytte menyen til venstre. Større utgaver vises ved å klikke i de enkelte undersidene.

Til Gjøvik Glassverk Til plakatdesignprosjekt Til Typografiprosjekt Til strategisk design, hovedoppgave Til veifinninssystemer Til redesign av tidsskrift Til kunstbokdesign Til informasjonsarkitektur Til multimedieproduksjon Til festivalprosjektet Til studiekatalogprosjektet Til avisredesignprosjekt Til CD-coverdesign Til strategisk design, innledende øvelse Til Gjøvik Glassverk