En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Skolestoff

Her finner du en samling av det meste jeg har produsert som student ved Høgskolen i Gjøvik.

Under menyvalget Skoletur 2006 ligger et par hundre bilder fra skoleturen til London. Bildene er valgt ut av meg alene og er ment å representere noen av de inntrykk vi fikk under oppholdet som var studiepreget og forholdsvis hektisk.
Under menyvalget Essays ligger den samlede essayproduksjonen gjennom tiden på HiG. Alle essayene er fagrelaterte.
Under prosjekter ligger de kreative prosjektene samlet.