En personlig, uformell side
for presentasjon av meg
og mitt virke...


Denne siden vises best i Firefox' logo

Veifinningssystemer

For at dette prosjektet skulle bli mest mulig lik en reell situasjon skulle vi ta utgangspunkt i HiGs skiltsystem, eller mangel på slik. Vi skulle analysere høgskolens bruk av skilting og komme med forslag til endring. Vi skulle levere en fyldig rapport og en designmanual. Under utviklingsarbeidet skulle vi helst benytte personas. Dette var en meget omfattende jobb. Bl.a. foretok vi leselighetsprøver av bortimot 20 skrifttyper for å finne den mest anvendelige. Vi hadde en walkabout i skolens bygninger sammen med veileder Ole Wattne, vi studerte haugevis med fotografier vi selv tok av skilting/plassering etc, og vi jobbet fram et forslag. Dette var et gruppeprosjekt, og gruppa besto av Hanne Marte Haugen, Erling Kjær Smemo, Knut Svangstu og meg selv.

Bilde av dokument Bilde av dokument